vascript'/>

Wednesday, June 01, 2016

Empat penyebab orang tinggalkan Ibadah

Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. (Mat.6:33)

Salah satu bukti orang mencari Kerjaan Allah dalah hidupnya adalah dengan datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi di zaman akhir ini, banyak orang-orang Kristen yang kerap meninggalkan ibadah demi urusan lainnya dan umumnya bersifta duniawi.

Setidaknya, ada 4 (empat) alasan seseorang meninggalkan ibadah di masa zaman akhir ini: