vascript'/>
2018, The Year of Amazing Grace..

Tuesday, November 10, 2015

Pahlawan itu.........

Pahlawan itu...

Ya....

"Bukan seperti aku"

Aku manusia yang:

Malas.., Egois...,Suka mengeluh..

Kerap merasa paling pintar..., Arogan.., Merendahkan orang lain..