vascript'/>

Monday, October 26, 2015

Kita Dipanggil untuk Bersyafaat

I Timoteus 2:1

Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang,
untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan  dan kehormatan.
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita,