vascript'/>
2018, The Year of Amazing Grace..

Monday, November 16, 2015

Missoin Started

Mission Started.. Alias Misi sudah dimulai...!!!

Saya tidak ingin ada lagi calon mahasiswa/i atau mahasiswa/i atau umat yang senasib dengan saya. Paling tidak, bila pun masih harus ada, saya bermimpi mengurangi jumlahnya.

Tuesday, November 10, 2015

Pahlawan itu.........

Pahlawan itu...

Ya....

"Bukan seperti aku"

Aku manusia yang:

Malas.., Egois...,Suka mengeluh..

Kerap merasa paling pintar..., Arogan.., Merendahkan orang lain..

Monday, October 26, 2015

Kita Dipanggil untuk Bersyafaat

I Timoteus 2:1

Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang,
untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan  dan kehormatan.
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita,

Monday, August 31, 2015

Never Die

Blogku, ada kalanya virus malas menyerangku, hingga kerap lama dikau tak kubelai.

Monday, June 15, 2015

Hindari "Kainisme" dan "Saulisme"

Kain dan Saul adalah dua "tokoh" Alkitab yang hidup di dua jaman yang berbeda.  Kain termasuk generasi pertama nenek moyang manusia yang hidup di awal peradaban manusia.  Sedang Saul sendiri muncul jauh setelah Kain.  Saul adalah raja pertama di Israel.

Friday, February 13, 2015

Pertolongan-Mu begitu ajaib

Ada berkat dan kekuatan yang luar biasa di balik lagu ini.  Haleluya

Hatiku tenang berada dekatMu
Kaulah jawaban hidupku
Hatiku tenang berada dekatMu
Kau yang plihara hidupku