vascript'/>

Tuesday, August 05, 2014

AKAR PAHIT?, belajarlah dari Yusuf

Kejadian 45:3 dan 15

Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya: "Akulah Yusuf! Masih hidupkah bapa? " Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya,  sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia

Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka.  Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia