vascript'/>
2018, The Year of Amazing Grace..

Wednesday, November 14, 2012

Ibadah IMK 11 Nov 2012

Dokumentasi Kebaktian Mingguan IMK Akbid Helvetia-Medan. Minggu 11 November 2012.

Thema: "...Power of Unity..."
Oleh: Bg Laston Lumbanraja, S.Sos

Nats, Keluaran 17:12-13:

12: Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya; Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam.

13: Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek b dan rakyatnya dengan mata pedang..."Tuhan Yesus Memberkati!!!